วีดีโอ

ศูนย์ผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally invasive surgery center)
ศูนย์หัวใจ (Heart center)
แผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ศรีราชา
คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
+