จัดซื้อ

ลำดับ รายละเอียด หมดอายุ download
1 จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ (แบบรวมอะไหล่) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จำนวน 1 งาน 04/01/2567 3
2 จัดซื้อหุ่นกลุ่มรายวิชากุมารเวชศาสตร์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จำนวน 9 รายการ 04/01/2567 13
3 จัดซื้อเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ ชนิดสองช่องล้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 30/12/2566 14
4 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ แบบไม่รวมอะไหล่ อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 29/12/2566 24
5 จัดซื้อ License โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,650 License โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 01/01/2567 15
6 จัดจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ Fire Pump อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ตึกมหิดลอดุลยเดช อาคารไวทยนิเวศน์ อาคารเทพรัตน์ศรีวัฒนา และอาคารเกษตร สนิทวงศ์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 28/12/2566 11
+