ข่าวสาร

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาจิต โดยหลวงตาณรง์ศักดิ์ ขีณาลโย
กิจกรรม "โครงการค่ายอาสา ชาวสมเด็จฯ ณ ศรีราชา ประจำปี 2567"
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เหตุการณ์กราดยิง (Active shooter)
+