เชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาจิต โดยหลวงตาณรง์ศักดิ์ ขีณาลโย

   เชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาจิต 

yes   โดยหลวงตาณรง์ศักดิ์ ขีณาลโย วัดป่าหัวตลุก จังหวัดนครสวรรค์   yes

มาสอนภาวนาให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และผู้ที่สนใจ


สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย โทร 038-320200 ต่อ 23457-9

 
+