การประชุมวิชาการทันตกรรม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 สำหรับทันตแพทย์
การประชุมวิชาการทันตกรรม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 สำหรับทันตแพทย์ 
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567 
เวลา 12.30 น. – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมลีลาวดี ๑ ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
ลงทะเบียนได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScitJ1yNMKF24HQl1PwkqM6eJavtZZVIAw1ws6Ifzi3IT6htQ/viewform?usp=sf_link
 
+