ลงทะเบียนรับคิวตรวจโควิด
เรียนผู้รับบริการทุกท่าน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 คลินิกทางเดินหายใจ จะเปิดให้บริการเวลา 8.30-12.00 น. โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อรับการตรวจที่คลินิกทางเดินหายใจได้ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันก่อนหน้า จนถึง 11.00 น. ของวันที่มารับบริการ
+