เปิดให้บริการ ผ่าตัดเล็กนอกเวลาราชการ
???? โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เปิดให้บริการ ผ่าตัดเล็กนอกเวลาราชการ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 038-320200 ต่อ 10325 และ 092-2474041
+