ตารางออกตรวจ เดือน มกราคม 2567
ตารางออกตรวจ เดือน มกราคม 2567
"คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา"
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
เปิดบริการ 
จันทร์ - ศุกร์  เวลา 16.30 - 20.30 น. 
เสาร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.
ติดต่อสอบถามหรือนัดหมายได้ที่
คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา ชั้น 3 อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี 
โทรนัดหมาย และสอบถามได้ที่ 
038-320200 ต่อ 10325 และ 092-247-4041
เวลา 09.00 - 20.00 น.
.................................................
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
คลินิกอายุรกรรม
คลินิกศัลยกรรม
คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม
คลินิกจิตเวช
คลินิกกุมารเวชกรรม
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คลินิกผิวหนัง / ชั้น 6
คลินิกหู คอ จมูก ENT/ ชั้น 8
คลินิกจักษุ / ชั้น 8
+