คลินิกกุมารเวชกรรม


คลินิก
คลินิกกุมารเวชกรรม
สถานที่
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี  ชั้น  6
วันเวลาทำการ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
เบอร์โทรติดต่อ
ต่อ 10642
รายละเอียดคลินิก
ให้บริการตรวจรักษาเด็กป่วยอายุแรกเกิดถึง 15 ปี ทุกสิทธิการรักษา
+