คลินิกโรคจากการทำงาน


คลินิก
คลินิกโรคจากการทำงาน
สถานที่
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี  ชั้น  4
วันเวลาทำการ
วันจันทร์ วันอังคาร วันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น.
เบอร์โทรติดต่อ
ต่อ 10415, 10434, 104346
รายละเอียดคลินิก
ให้บริการดูแลและรักษาโรคของผู้ป่วยที่เกิดจากปัจจัยในการประกอบอาชีพ เช่น ได้รับสัมผัสไอกรดในโรงงานแบตเตอรี่ มีอาการแสบตา แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก หรือการสัมผัสสารกำจัดแมลงในขณะฉีดพ่น มีอาการแน่นหน้าอก หนังตากระตุก น้ำตาไหล คลื่นไส้ เป็นต้น
ตารางออกตรวจ
วัน
รายชื่อแพทย์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
+