คลินิกเวชปฎิบัติทั่วไป


คลินิก
คลินิกเวชปฎิบัติทั่วไป
สถานที่
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี  ชั้น  4
วันเวลาทำการ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
เบอร์โทรติดต่อ
ต่อ 10415, 10434, 104346
รายละเอียดคลินิก
ให้การดูแลรักษา ตรวจและคัดกรองโรคเบื้องต้น และส่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนยากแก่การรักษาไปยังแพทย์เฉพาะทางได้อย่างเหมาะสม
ตารางออกตรวจ
วัน
รายชื่อแพทย์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
+