หอผู้ป่วยเคมีบำบัด

( หอผู้ป่วยสามัญ )
สถานที่คลินิก (ตึก / อาคาร / ชั้น)
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี
ชั้น 21D
เบอร์โทรติดต่อคลินิก
ต่อ 12125-12127
รายละเอียดคลินิก

ให้บริการผู้ป่วยใน ทุกเชื้อชาติ ทุกสิทธิ ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่มารับยาเคมีบำบัดทุกระบบ

 ประเภท/จำนวนเตียง 

- เตียงสามัญ 14 เตียง

- ห้องแยก 2 เตียง