หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรม (25B)

( หอผู้ป่วยพิเศษ )
สถานที่คลินิก (ตึก / อาคาร / ชั้น)
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี
ชั้น 25B
เบอร์โทรติดต่อคลินิก
ต่อ 12520-12521
รายละเอียดคลินิก
ให้บริการผู้ป่วยในที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป แผนกศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมตกแต่ง ศัลยกรรมประสาท ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ และศัลยกรรมทรวงอก
 
ประเภท/จำนวนเตียง
- เตียงพิเศษเดี่ยว ห้อง Standard  12 เตียง
- เตียงพิเศษเดี่ยว ห้อง Superior 5 เตียง
- เตียงพิเศษเดี่ยว ห้อง Deluxe 3 เตียง