หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม

( หอผู้ป่วยวิกฤติ )
สถานที่คลินิก (ตึก / อาคาร / ชั้น)
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี
ชั้น 14A
เบอร์โทรติดต่อคลินิก
ต่อ 11463, 11465
รายละเอียดคลินิก
ให้บริการผู้ป่วยวิกฤตแผนกอายุรกรรม ศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก กุมารเวชกรรม
 
 ประเภท/จำนวนเตียง 
- ห้องแยก 9 เตียง
- ห้องแรงดันลบ (Negative Pressure Room) 1 เตียง