หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรมกระดูกและข้อ

( หอผู้ป่วยพิเศษ )
สถานที่คลินิก (ตึก / อาคาร / ชั้น)
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี
ชั้น 25A
เบอร์โทรติดต่อคลินิก
ต่อ 12547-12548
รายละเอียดคลินิก
ให้บริการผู้ป่วยในที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 
ประเภท/จำนวนเตียง
- เตียงพิเศษเดี่ยว ห้อง Standard  10 เตียง
- เตียงพิเศษเดี่ยว ห้อง Superior 6 เตียง
- เตียงพิเศษเดี่ยว ห้อง Deluxe 3 เตียง