หอผู้ป่วยสามัญกุมารเวชกรรม

( หอผู้ป่วยสามัญ )
สถานที่คลินิก (ตึก / อาคาร / ชั้น)
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี
ชั้น 18D
เบอร์โทรติดต่อคลินิก
ต่อ 11819-11824
รายละเอียดคลินิก

ให้บริการดูแลผู้ป่วยในเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี ทุกเชื้อชาติ ทุกสิทธิ ทุกแผนก

 ประเภท/จำนวนเตียง 

- เตียงสามัญ 19 เตียง

- ห้องแยก 1 เตียง