หอผู้ป่วยสามัญศัลยกรรมชาย (19C)

( หอผู้ป่วยสามัญ )
สถานที่คลินิก (ตึก / อาคาร / ชั้น)
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี
ชั้น 19C
เบอร์โทรติดต่อคลินิก
ต่อ 11903, 11904
รายละเอียดคลินิก

ให้บริการผู้ป่วยในเพศชาย ทุกเชื้อชาติ ทุกสิทธิ ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป แผนกศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมประสาท ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ และศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก

 ประเภท/จำนวนเตียง 

- เตียงสามัญ 29 เตียง

- ห้องแยก 2 เตียง