หอผู้ป่วยสามัญอายุรกรรมชาย (22C)

( หอผู้ป่วยสามัญ )
สถานที่คลินิก (ตึก / อาคาร / ชั้น)
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี
ชั้น 22C
เบอร์โทรติดต่อคลินิก
ต่อ 12205-12207
รายละเอียดคลินิก

ให้บริการผู้ป่วยในเพศชาย ทุกเชื้อชาติ ทุกสิทธิ ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป แผนกอายุรกรรม

 ประเภท/จำนวนเตียง 

- เตียงสามัญ 28 เตียง

- ห้องแยก 4 เตียง