หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม/กุมารเวชกรรม

( หอผู้ป่วยพิเศษ )
สถานที่คลินิก (ตึก / อาคาร / ชั้น)
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี
ชั้น 24A
เบอร์โทรติดต่อคลินิก
ต่อ 12447-12448
รายละเอียดคลินิก
ให้บริการผู้ป่วยในที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป แผนกอายุรกรรม ยกเว้นผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤติ และผู้ป่วยกุมารเวชกรรมตั้งแต่แรกคลอดจนถึง 24 ชั่วโมง ยกเว้นผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางศัลยกรรม
 
ประเภท/จำนวนเตียง
- เตียงพิเศษเดี่ยว ห้อง Standard  X เตียง
- เตียงพิเศษเดี่ยว ห้อง Superior X เตียง
- เตียงพิเศษเดี่ยว ห้อง Deluxe X เตียง