หอผู้ป่วยสามัญนรีเวชกรรม

( หอผู้ป่วยสามัญ )
สถานที่คลินิก (ตึก / อาคาร / ชั้น)
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี
ชั้น 18B
เบอร์โทรติดต่อคลินิก
ต่อ 11812, 11814
รายละเอียดคลินิก

ให้บริการผู้ป่วยในเพศหญิง ทุกเชื้อชาติ ทุกสิทธิ ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป แผนกนรีเวชกรรมเป็นหลัก และรองรับผู้ป่วยในแผนกศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ตา หู คอ จมูก

 ประเภท/จำนวนเตียง 

- เตียงสามัญ 29 เตียง

- ห้องแยก 2 เตียง