หอผู้ป่วยโรคติดเชื้อสามัญ (สว่างวัฒนา)

( หอผู้ป่วยสามัญ )
สถานที่คลินิก (ตึก / อาคาร / ชั้น)
ตึกอัยิกาเจ้า
ชั้น 2
เบอร์โทรติดต่อคลินิก
ต่อ 21138, 21017
รายละเอียดคลินิก
ให้บริการผู้ป่วยโรคติดเชื้อที่แพร่กระจายทางอากาศ และโรคติดเชื้ออุบัติใหม่

 ประเภท/จำนวนเตียง 

- ห้องแยก 12 เตียง

- ห้องแรงดันลบ (Negative pressure room) 5 เตียง