หอผู้ป่วยสามัญอายุรกรรมหญิง (22D)

( หอผู้ป่วยสามัญ )
สถานที่คลินิก (ตึก / อาคาร / ชั้น)
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี
ชั้น 22D
เบอร์โทรติดต่อคลินิก
ต่อ 12232-12234
รายละเอียดคลินิก

ให้บริการผู้ป่วยในเพศหญิง ทุกเชื้อชาติ ทุกสิทธิ ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป แผนกอายุรกรรม

 ประเภท/จำนวนเตียง 

- เตียงสามัญ 28 เตียง

- ห้องแยก - เตียง