พญ. ขวัญ ศุภชุติกุล
Kwan Supachutikul, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
จักษุวิทยา (ตา)
อนุสาขา
-
จักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
จักษุวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
จักษุตกแต่งและเสริมสร้าง, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตารางออกตรวจ
คลินิกจักษุกรรม
พุธ
13:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 8
คลินิกจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
อังคาร
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 8
+