นพ. ชวพล งอกงาม
Chavapon Ngokngarm, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
อายุรกรรมโรคมะเร็ง

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ตารางออกตรวจ
คลินิกอายุรกรรมเคมีบำบัด
อังคาร
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 7
พุธ
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 7
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 7
+