นพ. พงษ์ศักดิ์ ชุนพงษ์ทอง
Pongsak Chunpongthong, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
อายุรกรรม
-
เวชศาสตร์ครอบครัว

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
-
อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาลัยมหิดล
-
เวชศาสตร์ครอบครัว, ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ
คลินิกโรคไต
จันทร์
13:00 - 15:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
+