ทพญ. กรกนก วุฒิเจริญกิจ
Kornkanok Wutticharoenkit, DDS
ความเชี่ยวชาญ
-
ทันตกรรม

การศึกษา
-
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
-
ทันตกรรมทั่วไป, มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ
คลินิกทันตกรรมทั่วไป อาคารเทพรัตน์การุณ
จันทร์
09:00 - 16:00 น.
อาคารเทพรัตน์การุณ ชั้น 1
พุธ
13:00 - 16:00 น.
อาคารเทพรัตน์การุณ ชั้น 1
พฤหัสบดี
09:00 - 16:00 น.
อาคารเทพรัตน์การุณ ชั้น 1
+