นพ. คุณากร สินธพพงศ์
Kunakorn Sinthoppong, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
เวชศาสตร์ป้องกัน

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
คลินิกโรคจากการทำงาน
จันทร์
13:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 4
คลินิกตรวจสุขภาพ
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 3
ศุกร์
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 3
ศูนย์บำบัดด้วยออกซิเจนแรงดันสูง
พุธ
09:00 - 16:00 น.
อาคารมหิดลอดุลยเดช ชั้น 1
ศูนย์เวชศาสตร์อุตสาหกรรม
จันทร์
09:00 - 12:00 น.
ศูนย์เวชศาสตร์อุตสาหกรรม แหลมฉบัง ชั้น -
อังคาร
09:00 - 12:00 น.
ศูนย์เวชศาสตร์อุตสาหกรรม แหลมฉบัง ชั้น -
+