นพ. กมล พจนมงคลกิจ
Kamol phojanamongkolkij, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
อายุรกรรม
-
เวชศาสตร์ครอบครัว

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-
เวชศาสตร์ครอบครัว, ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ
คลินิกหอบหืด
อังคาร
09:00 - 12:00 น.
ตึกอัยิกาเจ้า ชั้น 1
คลินิกวัณโรค
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00 น.
ตึกอัยิกาเจ้า ชั้น 1
+