พญ. กุลยา วีระโสภณ
Kullaya Weerasopone , MD
ความเชี่ยวชาญ
-
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
อังคาร
09:00 - 12:00 น.
อาคารเทพรัตน์การุณ ชั้น 1
ศุกร์
09:00 - 16:00 น.
อาคารเทพรัตน์การุณ ชั้น 1
คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู
จันทร์
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 7
คลินิกวินิจฉัยและบำบัดกล้ามเนื้อและข้อ
พุธ
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 7
   ( สัปดาห์ที่ 1, 3, 5 )
คลินิกฟื้นฟูปัญหาการกลืน
พุธ
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 7
   ( สัปดาห์ที่ 2, 4 )
คลินิกตรวจวินิจฉัยเส้นประสาทและกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า
จันทร์
13:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 7
   ( สัปดาห์ที่ 2, 4 )
+