พญ. นีรุชา วิชัยบุญ
Neerucha Vichaiboon, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
จักษุวิทยา (ตา)
อนุสาขา
-
กระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
จักษุวิทยา, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
กระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางออกตรวจ
คลินิกจักษุกรรม
จันทร์
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 8
พุธ
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 8
คลินิกกระจกตา
จันทร์
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 8
+