พญ. ชาติยาภรณ์ มโนมยางกูร
Chatiyaporn Manomayangoon, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
ศัลยกรรม
อนุสาขา
-
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
ศัลยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
จันทร์
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 5
พฤหัสบดี
13:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 5
+