พญ. เหมือนนภา ลิ้มโสภาธรรม
Mueannapa Limsopatham, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
สูติ-นรีเวช

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยพะเยา
-
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ตารางออกตรวจ
คลินิกนรีเวชกรรม
ศุกร์
13:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
คลินิกฝากครรภ์
พุธ
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
+