พญ. ธัญวรัตน์ ติละกูล
Thanvarat Tilagul, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
สูติ-นรีเวช
อนุสาขา
-
มะเร็งวิทยานรีเวช

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
-
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
-
มะเร็งวิทยานรีเวช, โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

ตารางออกตรวจ
คลินิกนรีเวชกรรม
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
คลินิกมะเร็งวิทยานรีเวช
อังคาร
13:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
คลินิกส่องกล้องปากมดลูก
พฤหัสบดี
13:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
+