พญ. ชมษร ศุภรักษ์จินดา
Chomsorn Suparakchinda, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
โสต ศอ นาสิกวิทยา (หู คอ จมูก)

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
โสต ศอ นาสิกวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
คลินิกโสต ศอ นาสิก
พฤหัสบดี
13:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 8
ศุกร์
09:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 8
+