พญ. นภัส อินจำปา
Napat Injumpa , MD
ความเชี่ยวชาญ
-
สูติ-นรีเวช
อนุสาขา
-
มะเร็งวิทยานรีเวช

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, โรงพยาบาลชลบุรี
-
มะเร็งวิทยานรีเวช, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ
คลินิกนรีเวชกรรม
อังคาร
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
คลินิกมะเร็งวิทยานรีเวช
อังคาร
13:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
คลินิกส่องกล้องปากมดลูก
พุธ
13:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
+