นพ. จันทรวัฒน์ นีละศรี
Chanthawat Neelasri, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
สูติ-นรีเวช

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ
คลินิกนรีเวชกรรม
ศุกร์
09:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
คลินิกวางแผนครอบครัว
พุธ
13:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
+