นพ. กิตติพงศ์ วันถาวรประเสริฐ
Kittipong Wantavornprasert, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
ตจวิทยา (ผิวหนัง)
อนุสาขา
-
โรคของเส้นผมและหนังศีรษะ
-
เลเซอร์และผิวหนังความงาม
-
เลเซอร์และตจศัลยศาสตร์

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
ตจวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
โรคของเส้นผมและหนังศีรษะ, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
-
เลเซอร์และผิวหนังความงาม, Florida International University
-
เลเซอร์และตจศัลยศาสตร์, Yonsei University Health System

ตารางออกตรวจ
คลินิกผิวหนัง
จันทร์
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
อังคาร
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
พุธ
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
คลินิกตจศัลยกรรม
จันทร์
13:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
   ( เฉพาะผู้ป่วยเดิมที่มีนัดในระบบ )
อังคาร
13:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
   ( เฉพาะผู้ป่วยเดิมที่มีนัดในระบบ )
โรคของเส้นผมและหนังศีรษะ
พุธ
13:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
   ( เฉพาะผู้ป่วยเดิมที่มีนัดในระบบ )
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
   ( เฉพาะผู้ป่วยเดิมที่มีนัดในระบบ )
+