ทพญ. ธาริณี พนมเริงศักดิ์
Tharinee Phanomroengsak , DDS
ความเชี่ยวชาญ
-
ทันตกรรม

การศึกษา
-
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
ทันตกรรมสำหรับเด็ก, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
คลินิกทันตกรรมทั่วไป
จันทร์
09:00 - 12:00 น.
อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ชั้น 3
อังคาร
09:00 - 12:00 น.
อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ชั้น 3
พฤหัสบดี
13:00 - 16:00 น.
อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ชั้น 3
ศุกร์
09:00 - 12:00 น.
อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ชั้น 3
คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก
อังคาร
13:00 - 16:00 น.
อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ชั้น 3
   ( เฉพาะผู้ป่วยเดิมที่มีนัดในระบบ )
พุธ
13:00 - 16:00 น.
อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ชั้น 3
   ( เฉพาะผู้ป่วยเดิมที่มีนัดในระบบ )
+