พญ. ธัญดา เทียมพงศ์
Thunyada Thiampong, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
สูติ-นรีเวช
อนุสาขา
-
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ
คลินิกนรีเวชกรรม
จันทร์
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
คลินิกฝากครรภ์
พุธ
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
คลินิกวัยทอง
พฤหัสบดี
13:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
+