พญ. ชนัญญา ศานติวรกุล
Chanunva Santiworakul, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
กุมารเวชกรรม (เด็ก)
-
กุมารเวชศาสตร์โรคไต
อนุสาขา
-
กุมารเวชศาสตรโรคไต

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
กุมารเวชศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
กุมารเวชศาสตรโรคไต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
คลินิกกุมารเวชกรรม
อังคาร
13:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
ศุกร์
13:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
+