นพ. นพวุฒิ กีรติกรณ์สุภัค
Nopavut Geratikornsupuk, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
อายุรกรรม
อนุสาขา
-
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
อายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
จันทร์
11:00 - 14:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
คลินิกโรคทางเดินอาหาร
อังคาร
13:00 - 15:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
คลินิกตรวจพังผืดตับ
พุธ
13:00 - 15:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
   ( เฉพาะสัปดาห์ที่ 2, 4 )
+