พญ. พรนภา วนาพัทธ์
Pornnapa Wanapat, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
สูติ-นรีเวช

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
คลินิกนรีเวชกรรม
จันทร์
09:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
อังคาร
13:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
+