นพ. ชาลา ลาภรัตนากุล
Chala Laprattanakul , MD
ความเชี่ยวชาญ
-
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
-
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
อังคาร
09:00 - 12:00 น.
อาคารเทพรัตน์การุณ ชั้น 1
พุธ
13:00 - 16:00 น.
อาคารเทพรัตน์การุณ ชั้น 1
ศุกร์
13:00 - 16:00 น.
อาคารเทพรัตน์การุณ ชั้น 1
คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 7
คลินิกวินิจฉัยและบำบัดกล้ามเนื้อและข้อ
ศุกร์
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 7
+