นพ. ธีรเมธ วีระวานิช
Teeramet Veeravanich, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
-
เวชศาสตร์ครอบครัว การบริบาลแบบประคับประคอง

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
เวชศาสตร์ครอบครัว, โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
-
เวชศาสตร์ครอบครัว การบริบาลแบบประคับประคอง, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางออกตรวจ
คลินิกเวชปฎิบัติทั่วไป
จันทร์
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 4
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 4
+