นพ. ขจรยุทธ บางท่าไม้
Khachonyut Bangtamai, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
เวชศาสตร์ป้องกัน

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, UV Gullas College of Medicine, Philippines
-
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล, กรมแพทย์ทหารเรือ

ตารางออกตรวจ
คลินิกตรวจสุขภาพ
พุธ
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 3
ศูนย์บำบัดด้วยออกซิเจนแรงดันสูง
จันทร์
09:00 - 16:00 น.
อาคารมหิดลอดุลยเดช ชั้น 1
อังคาร
09:00 - 16:00 น.
อาคารมหิดลอดุลยเดช ชั้น 1
พฤหัสบดี
09:00 - 16:00 น.
อาคารมหิดลอดุลยเดช ชั้น 1
ศูนย์เวชศาสตร์อุตสาหกรรม
ศุกร์
09:00 - 12:00 น.
ศูนย์เวชศาสตร์อุตสาหกรรม แหลมฉบัง ชั้น -
+