นพ. กานน ลิ้มอุดมพร
Kanon Limudomporn, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ (ออร์โธปิดิกส์)
อนุสาขา
-
ศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
-
ศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม, โรงพยาบาลเลิดสิน

ตารางออกตรวจ
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
พฤหัสบดี
09:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 3
คลินิกมือ
อังคาร
13:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 3
+