นพ. ชยวิญญ์ ขจิตตานนท์
Jayawin Kajittanon, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
จักษุวิทยา (ตา)
อนุสาขา
-
จักษุวิทยาโรคจอตาและวุ้นตา

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
-
จักษุวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
เวชศาสตร์ครอบครัว, ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
-
จักษุวิทยาโรคจอตาและวุ้นตา, University of Florida

ตารางออกตรวจ
คลินิกจักษุกรรม
จันทร์
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 8
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 8
+