นพ. พริษฐ์ โพธิ์งาม
Parit Phongam, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
เวชศาสตร์ป้องกัน

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา
-
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์, โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ตารางออกตรวจ
คลินิกโรคจากการทำงาน
พุธ
13:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 4
พฤหัสบดี
13:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 4
คลินิกตรวจสุขภาพ
อังคาร
13:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 3
ศูนย์เวชศาสตร์อุตสาหกรรม
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00 น.
ศูนย์เวชศาสตร์อุตสาหกรรม แหลมฉบัง ชั้น -
+