นพ. คมกฤช วัฒนไพบูลย์
Komkrich Wattanapaiboon, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ (ออร์โธปิดิกส์)
อนุสาขา
-
เนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
-
เนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
พฤหัสบดี
09:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 3
คลินิกโรคเนื้องอกกระดูก
ศุกร์
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 3
คลินิกโรคกระดูกสันหลัง
ศุกร์
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 3
+