ทพญ. กนกรัตน์ เศรษฐสถิตย์
Kanokrat Setsathit, DDS
ความเชี่ยวชาญ
-
ทันตกรรม

การศึกษา
-
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
-
ปริทันตวิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ
คลินิกทันตกรรมทั่วไป
อังคาร
09:00 - 12:00 น.
อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ชั้น 3
พุธ
09:00 - 12:00 น.
อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ชั้น 3
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00 น.
อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ชั้น 3
คลินิกศัลย์ปริทันต์
พุธ
13:00 - 16:00 น.
อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ชั้น 3
   ( เฉพาะผู้ป่วยเดิมที่มีนัดในระบบ )
พฤหัสบดี
13:00 - 16:00 น.
อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ชั้น 3
   ( เฉพาะผู้ป่วยเดิมที่มีนัดในระบบ )
+